Voor een yoga docent ontwierp ik dit logo. Het staat voor bewustzijn, de vergankelijkheid van dingen. Het beeldmerk is geïnspireerd door het Labyrint. Welke symbool staat voor de levensreis. De innerlijke weg.

Het pad is zo vormgegeven dat deze de letter ‘ i ’ uitbeeldt. Een pad met wendingen, welke staat voor ‘het ontdekken’.
Het pad leidt naar het centrum de kern/ bron. Het verblijf in het centrum staat voor ‘ontvangen’: je komt er in verbinding met je innerlijke kern.